Le Château de Chanteloup

ALGEMENE VOORWAARDEN

SAS 4D OUTDOOR – Camping Castel château de Chanteloup 72460 SILLE LE PHILIPPE

Artikel 1 Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle verkopen van verblijven op de website van Castel Camping de Chanteloup. Ze maken integraal deel uit van elk contract dat tussen de camping en zijn klanten wordt gesloten.
Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan elke reservering van een verblijf, voor zichzelf en voor elke persoon die deelneemt aan het verblijf.
In overeenstemming met de geldende wetgeving worden deze algemene voorwaarden ter informatie aan alle klanten ter beschikking gesteld vóór het sluiten van een overeenkomst voor de verkoop van vakantiedagen. Zij kunnen ook worden verkregen op eenvoudig schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor van de vestiging.

Artikel 2 Boekingsvoorwaarden – Annulering

2.1 Prijzen en voorschriften
De prijs van het verblijf wordt aangegeven in euro’s, inclusief BTW.
Voor reserveringen op de camping: Alle accommodaties zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen. De verhuur wordt pas van kracht na onze overeenkomst en na ontvangst van een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf.
Voor huurreserveringen : Alle huurprijzen zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen. De huur wordt pas van kracht na onze overeenkomst en na ontvangst van een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf.
Bij een niet-aangemelde vertraging wordt de huur/kampeerplaats 12 uur na de op het reserveringscontract vermelde aankomstdatum beschikbaar. Na deze tijd, en bij het ontbreken van een schriftelijk bericht, is de reservering ongeldig en wordt de aanbetaling verbeurd verklaard aan de directie van de camping.

2.2 Wijziging van de reservering
Er wordt geen reductie toegepast in geval van late aankomst of vervroegd vertrek. Alleen het vooraf afsluiten van de annuleringsverzekering kan, afhankelijk van de oorzaak van het vertrek, u in aanmerking laten komen voor een terugbetaling.

2.3 Intrekking
De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand, zoals voorzien in het wetboek van consumentenzaken, zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.121-20-4 van het wetboek van consumentenzaken). Voor elke bestelling van een verblijf op de camping van een standplaats of een huuraccommodatie heeft de klant dus geen enkel herroepingsrecht.

2.4 Annuleringsverzekering
Zie de voorwaarden voor details over de garanties, uitsluitingen en aftrekposten : Klik hier
In geval van annulering dient u de camping op de hoogte te stellen van uw annulering en de schade binnen 5 werkdagen na kennisname op de site te melden : www.campez-couvert.com/que-faire-en-cas-dannulation

Artikel 3 Verloop van het verblijf

3.1 Aankomst en vertrek
Op de camping: aankomst vanaf 11 uur, vertrek voor 10 uur, tenzij de campingbeheerder uitdrukkelijk toestemming geeft.
Bij verhuur: aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur, tenzij de verantwoordelijke van het Domaine uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Houd er rekening mee dat het autoverkeer op het terrein van de camping van 22.30 tot 19.00 uur verboden is. Een overnachtingsparkeerplaats staat tot uw beschikking naast de boerderij.

3.2 Storting
Er wordt een borg van 200 € per accommodatie gevraagd op de dag van aankomst. Het zal worden terugbetaald op de dag van uw vertrek, na een inventarisatie van de inrichting. De facturatie van eventuele schade zal worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf, evenals de
Schoonmaken als u de accommodatie niet in een perfect schone staat achterlaat. Als u niet aanwezig kunt zijn bij de inventarisatie van de inrichting, wordt de borg per post aan u geretourneerd. (Voor de schoonmaak wordt 60 € per huurperiode in rekening gebracht.
3.3 Vertrek
Elke teruggave van de sleutel of het vrijgeven van de standplaats na 10 uur leidt tot de facturatie van een extra overnachting. Elke gewenste verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum plaatsvinden.

3.4 Huisdieren
Dieren zijn niet toegestaan in de accommodaties.

3.5 Regels en voorschriften
Zoals de wet het voorschrijft, moet u zich houden aan ons reglement van orde, dat bij onze receptie wordt opgehangen en waarvan u op verzoek een kopie krijgt.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

De camping is niet aansprakelijk voor schade aan de uitrusting van de kampeerder die door hem zelf is gemaakt; een verzekering voor uw uitrusting is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC…).
De verantwoordelijkheid van de camping is niet betrokken bij diefstal, verlies, schade van welke aard dan ook, tijdens of na uw verblijf.

Artikel 5 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg of de handelsrechtbank van Le Mans.